logo fejlecbe


Bugát Pál Kórház
3200 Gyöngyös, Dózsa György u. 20-22
Telefon: 06 - 37 / 312 - 491
E-mail: korhaz@bugatpal.hu

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Észrevételei, kérdései fontosak a számunkra

Hogyan lehet orvosi felvilágosítást kérni?

Kérdéseivel bizalommal fordulhat az orvosokhoz és az ápolókhoz egyaránt. Adatait, állapotát bizalmasan kezeljük: ezzel kapcsolatos felvilágosítást, ha erről előzetesen írásban másképp nem rendelkezett, kizárólag Önnek, illetve közvetlen hozzátartozója számára nyújtunk.

 

Lehetséges-e újabb orvosi véleményt kérni?

Önnek joga van ún. második orvosi véleményt, orvosi konzíliumot kezdeményezni, ha úgy érzi, szüksége van erre például egy kezelésével kapcsolatos döntése meghozatalához. Ezt a kérését a kezelőorvosának kell jeleznie, aki részletesen tájékoztatja Önt erről a lehetőségről.

 

Hogyan lehet betegjogi észrevételt, panaszt tenni?

Kórházunk a betegjogok messzemenő tisztelete és figyelembevétele mellett végzi gyógyító munkáját. Ha Önnek mégis kérdése vagy panasza van jogai érvényesülésével vagy a kórházi ellátással kapcsolatban, azt a betegjogi képviselőnél, a főigazgatónál, az orvos igazgatónál, az ápolási igazgatónál egyaránt jelezheti.

 

A betegjogi képviselő:

Tájékoztatjuk, hogy az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) a 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján 2017. január 1-jétől az Emberi Erőforrások Minisztériuma önálló szervezeti egységeként Integrált Jogvédelmi Szolgálatként működik tovább.

A Szolgálat a beteg-, ellátott-, gyermekjogokkal kapcsolatos állampolgári jogok integrált érvényesítésének érdekében működik. A fenti rendelet 3. paragrafus a)- b) pontja alapján: ,,3. § A Szolgálat az integrált jogvédelmi képviselettel kapcsolatos feladatkörében a) gondoskodik a betegek, ellátottak és gyermekek törvényben meghatározott jogainak érvényesüléséről, védelméről, b) ellátja a jogvédelmi képviselők foglalkoztatásával összefüggő feladatokat, működteti a jogvédelmi képviselők hálózatát, irányítja, szervezi és ellenőrzi a jogvédelmi képviselők szakmai munkáját,"

betegjogikepviselo

 
Tájékoztató a betegek jogairól, kötelezettségeiről

 A betegek jogai közé soroljuk azokat az állampolgári jogokat, melyek minden, az egészségüggyel egészségesként vagy betegként kapcsolatba kerülő személyt megilletnek.

Az 1997. évi CLIV. Egészségügyi Törvény rendelkezései lehetőséget nyújtanak arra, hogy a beteg az orvos partnere legyen gyógyítása, ellátása során. A betegnek mindenekelőtt joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz.

A beteg az emberi méltósághoz való joga alapján soha nem tekinthető a gyógyítás puszta tárgyának az egészségügyi ellátása során.

A kezelő orvosa köteles Önt részletesen, és Ön által is érthető módon tájékoztatni az egészségi állapotáról, a javasolt vizsgálatokról és beavatkozásokról, azok kockázatairól, a vizsgálatok tervezett időpontjáról, a javasolt terápiáról, és annak lehetséges kimeneteléről. Az orvosnak Ön további kérdéseket tehet fel, és az Önről készült összes dokumentációba betekinthet. Ha nem kívánja megismerni saját állapotát, erről a jogáról lemondhat, és megjelölhet egy olyan személyt, akit Ön helyett tájékoztatni kell.

A törvény részletesen megszabja bizonyos vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz kapcsolódóan a beteg számára nyújtandó tájékoztatás tartalmi követelményeit és módját. Ennek megfelelően a vizsgálatok, beavatkozások elvégzése előtt Önt orvosa részletesen tájékoztatja, illetve ezek elvégzéséhez írásos beleegyezését kéri.

  • Amennyiben a tájékoztatás során további kérdései merülnek fel, bátran tegye fel azokat.
  • Beleegyező nyilatkozatot csak akkor írjon alá, ha részletes tájékoztatást kapott, és az abban foglaltakat megértette.

Az önrendelkezési jog alapján a cselekvőképes beteg maga dönt az egészségügyi beavatkozással és ellátással kapcsolatos kérdésekben. Meghatározott törvényi feltételekkel az önrendelkezési jog kiterjed az életmentő és fenntartó beavatkozások visszautasítására is, azonban ekkor is jogosult szenvedéseinek enyhítésére és fájdalmainak csillapítására.

A betegnek joga van megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációt (kórlap, vizsgálati lelet, stb.), erről saját költségén másolatot kérhet. Ugyanez a betekintési jog megilleti az Ön által megjelölt személyt is. A betegek diagnózisára, kezelésére vonatkozó információt, és a személyes adatokat titkosan kezeljük, ezt csak a betegnek, vagy meghatalmazottjának van joga megismerni.

A beteg az egészségügyi ellátás során együttműködésre kötelezett. Kötelessége, hogy korábbi betegségeiről és jelenlegi panaszairól, tüneteiről teljes információt adjon. Amennyiben elhallgat információt, továbbá nem tartja be az orvos utasításait, és ez a kezelését negatívan befolyásolja, ezért nem teheti felelőssé az ellátó személyzetet, illetve a fentiekből eredő károk a beteg felelősségi körébe tartoznak.

A beteg a jogait nem gyakorolhatja úgy, hogy az más beteg, vagy az egészségügyi személyzet jogait korlátozza.

A kórházi ellátás során mind a betegeknek, mind a hozzátartozóknak kötelességük betartani a kórházi házirendet. Sem a betegek, sem a hozzátartozók nem gyakorolhatják a kórházi házirendben rögzített jogaikat mások jogainak megsértésével.

Kórházunk a betegjogok messzemenő tisztelete és figyelembevétele mellett végzi gyógyító munkáját. Ha Önnek kérdése, vagy panasza van jogai érvényesülésével, vagy a szakellátással kapcsolatban, lehetősége van az Osztályvezető Főorvos, az Ápolási Igazgató, az Orvos Igazgató, az Ügyvezető Igazgató, a Kórházi Etikai Bizottsága, és a Betegjogi Képviselő segítségét kérni. A betegjogi képviselő elérhetősége a kórházi osztályokon, és a szakrendelőben kifüggesztésre került.

Együttműködését köszönjük.

 

Néhány jó tanács:

    • Az orvos minden beavatkozás előtt részletes írásbeli és szóbeli tájékoztatást nyújt az Ön részére. Adódhatnak kérdései, amelyek nem szerepelnek a tájékoztatásban, ne restellje feltenni ezeket.
    • Írott tájékoztatót csak akkor írjon alá, ha azt részletesen elolvasta, megértette és megbeszélte kezelőorvosával.