TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0049

A projekt azonosítója

TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0049

A projekt címe

Struktúraváltáshoz kapcsolódó építési beruházás a Bugát Pál Kórházban – A1 komponens

A támogatás összege

25 157 079

A támogatás mértéke (%-ban)

100%

Kedvezményezett:

Bugát Pál Kórház

A projekt időtartama

2014.03.12 – 2015.12.31.

A megvalósulás dátuma

2015.12.31.

 

A projekt tartalmának bemutatása

A 2015. decemberében záruló TIOP-2.2.8.A-15/1 azonosítószámú, „Struktúraváltáshoz kapcsolódó építési beruházás a Bugát Pál Kórházban” projekt során a kórház Főépületének, az úgynevezett Hotel-Diagnosztika épületnek felújítása vált lehetővé. A mintegy 25 millió Ft összegű pályázati forrásból többek között egy korszerű fizikoterápia és tornaterem kialakítására, az egy napos szemészeti ellátás infrastrukturális feltételeinek biztosítására, valamint egy korszerű betegirányító rendszer fejlesztésére került sor.

A Bugát Pál Kórház célja, hogy az elérhető legmagasabb minőségű egészségügyi szolgáltatásokat kínálja az ellátási területen élő lakosság számára, amelynek köszönhetően a lakosság lakóhelyéhez közel részesülhet mindazon szükséglet alapú szakellátási szolgáltatásokból, melyek egymásra épülve, integrált rendszert alkotva biztosítják a szolgáltatási hiányok megszüntetését és a szükséglettel alátámasztott igények kielégítését.
További kiemelt cél a korszerű, szükségleteken alapuló, optimális kapacitású, költség-hatékonyan működő és fenntartható betegellátó rendszer kialakítása, valamint a lakosság elégedettségének, életminőségének növelése, a komplex ellátás és szolgáltatások (megelőzés, kezelés, rehabilitáció, gondozás) biztosítása.
A projekt során megvalósított infrastrukturális fejlesztés illeszkedik az intézmény hosszú távú terveihez és stratégiájához, illetve erősíti az eddig megvalósított fejlesztések eredményeinek a pozitív hatásait, melyeknek hatására növekszik a betegellátás hatékonysága, valamint biztosítottá válik az ellátás folyamatossága. Ezen kívül az épített környezet korszerűsítése, az ellátások palettájának diverzifikálása során a kórházi orvosok, szakdolgozók számára korszerű munkahelyi környezet kialakítására kerül sor.
Ezen új fejlesztések segítségével, az optimális beteg utak szervezésével, a betegterhek csökkentésével, az ellátási idők lerövidítésével, valamint a gyógyítás folyamatának korszerű infrastrukturális feltételekkel történő segítése révén az intézmény hozzájárul a kórház ellátási területéhez tartozó települések népességmegtartó erejének növeléséhez, és az egészséges élethez való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez.

A projekt során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

A kórház Főépületének, az ún. Hotel-Diagnosztika épületnek a felújítása, szolgáltatásainak bővítése az alábbi főbb tevékenységek révén:
Fizikoterápia és tornaterem kialakítása
Az egy napos szemészeti ellátás infrastrukturális feltételeinek kialakítása, 4 egység kubatúra fejlesztése.
Berendezések korszerűsítése
A betegbehívó rendszer fejlesztése.

 tiop 2.2.8.a 15 tabla