EFOP-1.8.21-18-2019-00039

A projekt azonosítója

EFOP-1.8.21-18-2019-00039

A projekt címe

Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Bugát Pál Kórházban

A támogatás összege

55 271 331 Ft

A támogatás mértéke (%-ban)

100%

Kedvezményezett:

Bugát Pál Kórház

A projekt időtartama

2020.05.01. – 2021.03.31

A megvalósulás dátuma

 

 

A projekt tartalmának bemutatása

A Bugát Pál Kórházban jelenleg is kiterjedt infekciókontroll tevekénység zajlik, melyet elsősorban az erre kijelölt higiénés team lát el. A kórház jelenlegi infekciókontroll tevékenységének célja a betegek és az egészségügyi dolgozók fertőzések elleni védelme, a nosocomialis fertőzések megelőzése, a kockázati tényezők csökkentése - az egészségügyi ellátórendszer minden szintjén. Projektünk kiemelt célja ugyanakkor a kórházi szervezeti kultúra oly módon történő fejlesztése, változtatása, hogy az infekciókontrollal kapcsolatos tevekénységek, a nem kívánatos események, a fertőzések kialakulásának kivédése, hatásának csökkentése és korrigálása a mindennapi szinten beépüljön az intézmény valamennyi dolgozóinak gondolkodásába, napi rutinná váljon a fertőzések megelőzésére tett intézkedések végrehajtása mind a szakorvosok, mind pedig a szakdolgozók körében. További célunk az intézmény infekciókontrollal kapcsolatos valamennyi, jelenlegi szabályzatának felülvizsgálata, az infekciókontrollal kapcsolatos országos szintű ajánlások, módszertanok beépítése az intézmény szabályozási környezetébe. A szervezeti kultúra fenti módon történő fejlesztése érdekében az intézmény valamennyi dolgozójára kiterjedő belső képzést indítunk, továbbá lefolytatunk egy belső kommunikációs kampányt, ami a legfontosabb fertőzés megelőzéssel kapcsolatos teendőkre hívja fel a dolgozók és a kórház látogatóinak figyelmét. A projektünk stratégiai célja egy olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése kórházunkban, amelynek segítségével a dolgozók felismerik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásához vezető veszélyforrásokat a tevékenységük végzése során és javaslatokat fogalmaznak meg kivédésükre, továbbá az intézmény vezetése aktívan közreműködik a betegellátással érintett helyiségek higiénés kockázatainak csökkentésében.
A projekt során az alábbi részcélok valósulnak meg:
- Infekciókontroll kockázatértékelő rendszer, egyéni infekciókontroll kockázatértékelés és rizikó besorolás adatlap bevezetése
- Mind a 11 fekvőbeteg osztályon kijelölésre kerülnek az infekciókontroll kapcsolattartók, felelősök, akik az infekciókontroll tevékenységek végrehajtásáért felelősséget vállalnak, továbbá részt vesznek a módszertani ajánlásokat elkészítő kiemelt projekt projektgazdája által szervezett képzéseken
- Megtörténik a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló ellátási csomag bevezetése és annak betartását célzó belső ellenőrzési rendszer kialakítása.

 

pdf16 Sajtóközlemény (2020-08-07)

pdf16 Információs kiadványok (2020-09-23)

img50 Fotódokumentáció Lakossági program 2021. március 10.

pdf16 A tiszta kéz számít (2021-03-17)(Készítette: Juhász Éva, higiénikus, Bugát Pál Kórház)

img50 Fotódokumentáció Lakossági program 2021. március 18.

pdf16 Sajtóközlemény (2021-03-29)

 

 

c tabla 2m

tiszta kez plakat 2021 0310

tiszta kez plakat 2021 0318